UNICORP USA I.C.S.Corp.
17501 Rimrock Dr. Golden, CO. 80401 USA
Telefonszám: +1 303 216 28 62   Mobil: +1 303 990 10 55
Kereskedelmi Igazgatóság: commercial@unicorpics.com

10. Technológiák

Technológia

  Vállalatunk olyan technológiák és műszaki, környezetvédelmi, élelmiszeripari, mezőgazdasági stb. megoldások applikáció fejlesztéseiben érdekelt, melyek hozzájárulhatnak a globális és/vagy lokális problémák kezeléséhez, megoldásához és a hatások visszaszorításához. Jelentős energiákat fordítottunk és fordítunk jelenleg is arra, hogy minél szélesebb körben megismerjék ezeket a technológiákat, megoldásokat és lehetőségeket. A Világ egyes tudósai, szakértői és vezetői látják a tendenciákat és folyamatokat, melyek kisebb, nagyobb, vagy esetleg katasztrofális hatással lehetnek bolygónk élő környezetére az elkövetkezendő időszakokban. Ezen folyamatokat megismerni, megérteni és a megfelelő lépéseket megtenni nem csak magunkért, de az utánunk következő generációkért, erkölcsi és szakmai kötelességünk. Ehhez a nem kis munkához keressük azokat, akik tudásukkal, és/vagy egyéb támogatásukkal tenni kívánnak gyermekeink és bolygónk jövőjéért.

TCG Technológia

  A Thermo-Chemical Gasification – TCG – Technológiát az Egyesült Államok Energia Minisztériuma a DoE – Department of Energy – független szakértői bizottsága által a világ tiszta szén – Clean Coal – Technológiáinak felmérésére és minősítésére indított kormányprogramban az első helyre minősítették.

HSCP Technológia

  Az általunk javasolt rendszer és elemei működésének megértéséhez tekintsük át a hőcsövek (Heat Superconductive Pipe) működésének elméleti alapjait.

GEPC Technológia (Zöld Energia Cella)

  A GEPC (Green Energy Power Cell) félvezető egységek struktúrájára épülő megoldás, amely energiaáramok átalakítására alkalmas, mozgó elemek nélkül. A működés alapja a Peltier-effektus, így a működéshez hőmérsékletkülönbségre van szükség, következésképpen az energia átalakító egységek egy meleg (magasabb hőmérsékletű) és egy hideg (alacsonyabb hőmérsékletű) hőt felvevő, illetve hőt leadó oldallal (felülettel) rendelkeznek.
FE&I Technológia

FE&I Technológia

  Az FE&I technológia alapja egy áramátalakító (konverter) készülék, mely jelentős elektromos áram költség megtakarítást (min. 30 %) tesz lehetővé. A konverter szupravezetési jelenségekhez hasonló tulajdonságokat mutat. A konverter a jelenleg használatos transzformátorokat működési tulajdonságaiban is felülmúlja. 24 Volt egyenáramból váltóáramot állít elő. Ezzel működtethetők mindennapjaink megszokott 230, valamint 380 V-os elektromos gépei.

HHO Technológia

  A HHO technológia bevezetésével a vízben rejlő energiákat tudjuk, a belső égésű motorok számára felhasználható formába hozni. Az üzemanyaghoz adalékként felhasználva jelentős – akár 30-40%-os – megtakarítás is elérhető. Beszerelése egyszerű, karbantartást nem igényel, a befektetés – a használat függvényében – igen rövid idő alatt megtérül, és jelentős megtakarítást eredményez.

ÜVEGHABKAVICS Projekt

  A csomagolási eredetű üveghulladék újrahasznosítása sajnos az egész világon nagy gondokat okoz. Jelenleg a keletkező üveghulladék kb. 14%-t dolgozzák fel újra. A működő üveggyárak szinte kizárólag a színtelen üveget igénylik. Az üveggyárak a hulladékká vált termékeiből, (az üvegipari technológia sajátossága miatt) csak nagyon kevés mennyiséget képesek visszaforgatni a gyártásba, amennyiben az üvegcserép a szigorú minőségi követelményeknek megfelel (szerves – és szervetlen szennyeződésektől mentes, melyet mosással érnek el; fémmentes; egyszínű és homogén).