UNICORP USA I.C.S.Corp.
17501 Rimrock Dr. Golden, CO. 80401 USA
Telefonszám: +1 303 216 28 62   Mobil: +1 303 990 10 55
Kereskedelmi Igazgatóság: commercial@unicorpics.com

1. Üzlet » Kormányzat

Kormányzat

Kormányzat
A rendelkezésünkre álló elméleti és gyakorlati tudással segítjük az adott terület önkormányzatának illetve a kormányzat zöld energetikai terveinek megvalósítását, illetve igyekszünk bekapcsolódni a már meglévő, ilyen tervek kivitelezésébe. Számos esetben a kormányzati szervek már elkészítették az általuk elfogadott energetikai, környezetvédelmi, stb. célkitűzéseiket összefoglaló dokumentumokat, melyek megvalósításához a szükséges technológia vagy anyagi források biztosítása terén, partnereket várnak illetve keresnek. A Unicorp képes és kész ezen kormányzati tervek mellé állni, szakmai és üzleti potenciálját ezen progresszív projektek megvalósítására aktiválni. Mi tudjuk, hogy a környezet védelme közös ügyünk, de ezt az ügyet szolgálni nem a tudományos és műszaki fejlődés visszaszorításával, hanem éppen ellenkezőleg, annak vívmányai minél célszerűbb felhasználásával vagy kombinálásával látjuk célszerűnek és egyedül előre mutatónak.

 

1.4.1._problems_12_160Kihívások

A gazdasági lassulás, a válság, növekvő népesség és energiaköltségek által keltett globális kihívások minden ország számára gondot okoznak, kisebb vagy nagyobb munkanélküliséggel, az áttörést jelentő technológiai fejlődés hiányával, a könyörtelenül növekvő egészségbiztosítási költségekkel és megoldatlan környezeti problémákkal társítva. Noha ebből a nehéz helyzetből való kitörés globális megoldást igényel, tagadhatatlan, hogy szükséges a kisebb országok, közösségek, vagy akár önkormányzatok szintjén való regionális, innovatív megoldások bevezetése annak érdekében, hogy megindulhasson a helyreállítás folyamata.

Elengedhetetlen a további kiterjedt energiatakarékossági, víz- és szennyvíz-gazdálkodási programok bevezetése, szigorú de végrehajtható környezetvédelmi előírások kíséretében. A helyi geológiai, földrajzi és társadalmi körülmények miatt a megoldások országonként és talán még városról városra is különböznek egymástól, de a semmit sem tevés nem elfogadható megoldás.

Cégünk készen áll partnerként is támogatni az önkormányzatokat ebben a kihívásokkal teli törekvésükben.

 

1.4.2._megoldasok_01_160Megoldások

A komplex feladatok és problémák komplex megoldásokat kívánnak. Szakértőink minden esetben elemzik a problémát lehatároló kapcsolatrendszert és hatásmechanizmusokat, valamint modellezik a megoldás végrehajtása kapcsán végrehajtandó beavatkozásokat és primer, szekunder és tercier következményeket. A nem modellezett, ellenőrizetlen és nagy eséllyel kezelhetetlen következmények bekövetkezési kockázatának csökkentése minden estben prioritást élvez, és megköveteli a környezetvédő szakértőkkel, biológusokkal, geológusokkal, és számos egyéb szakterület képviselőivel való szoros együttműködést.